• fi
  • sv
Logo

Arkiv

Kategorier
oktober 1, 2018

TyöplusKunta Oy inleder sin verksamhet

Työplus Oy förnyar sin kundserviceorganisation. Vid sidan av nuvarande bolag inleder ett bolag vid namn TyöplusKunta Oy sin verksamhet 1.10.2018. Detta nya bolag fungerar som ett s.k. InHouse-bolag som betjänar offentliga upphandlingsenheter, närmast regionens städer, kommuner och samkommuner. TyöplusKunta Oy erbjuder sina tjänster i Työplus alla nuvarande verksamhetsställen.

Syftet med förändringen är att koncentrera kompetens och resurser så att specialkompetens inom offentlig förvaltning finns i det egna bolaget. På så sätt kan vi allt bättre svara på den efterfrågan och de specialfrågor som kundkåren ifråga har vad gäller arbetshälsa. Kundspecifika förhandlingar förs med kunder inom detta segment under höstens lopp.

Betjäningen av företags- och företagarkunder fortsätter som tidigare.


Kategorier