• fi
  • sv
Logo

Arkiv

Kategorier
februari 15, 2019

Työplus Yhtiöt Oy:s nya verkställande direktör

Image

Ekonomie magister Thomas Björk har inlett sitt arbete i Työplus Yhtiöt Oy. Från och med 1.4.2019 tar han över som bolagets verkställande direktör i och med att nuvarande verkställande direktör Jarmo Nissi går i pension.

Työplus Yhtiöt Oy fungerar som moderbolag i koncernen som består av Työplus Oy och TyöplusKunta Oy. Bolagen tillhandahåller hälsovårds- och företagshälsovårdstjänster i Karleby, Jakobstad, Lestijoki älvdal samt Perho ådal. I dessa områden har Työplus sammanlagt nio verksamhetsställen. Työplus Yhtiöt-koncernen har totalt ca 100 yrkeskunniga inom hälsovårdsbranschen i sin tjänst.


Kategorier