• fi
 • sv
Logo

Tjänster

Utbildning i första hjälpen

Arbetarskyddslagen förutsätter att arbetsplatsen upprätthåller beredskap i första hjälpen. För våra kunder arrangerar vi öppna och företagsspecifika förstahjälpkurser, som ger färdighet och mod att agera även i överraskande nödsituationer.

Våra förstahjälpkurser är i enlighet med FRK:s kurser, och som utbildare fungerar officiellt godkända utbildare i första hjälpen och hälsokunskap som arbetar inom företagshälsovården.

Fr.o.m. 1.1.2020 kan FRK:s utbildningar i första hjälpen också ordnas som kombinationsutbildning. Teoristudierna avläggs på nätet och närundervisningen genomförs i form av praktiska övningar under uppsikt av en lärare.

Privata grupper enligt beställning!

Työplus ordnar FHJ 1-utbildning och kurser i livräddande första hjälpen (8 timmar) som kombinationsutbildning våren 2020:

FHJ, kombinationsutbildning

Innehåll:
Målet med kursen är att den som avlagt kursen behärskar grunderna i första hjälpen i de fall som nämns under innehåll.

 • Hjälpinsatser vid en olycka eller sjukdomsattack
 • Grunderna i nödförstahjälpen
  – Första hjälpen vid medvetslöshet
  – Grundläggande hjärt-lungräddning
  – Främmande föremål i luftvägarna
  – Störning i blodcirkulationen (chock)
 • Sår
 • De vanligaste sjukdomsattackerna
 • Brännskador
 • Ledskador och benbrott
 • Förgiftningar
 • Gruppvisa specialteman
 • Praktiska övningar

 

Praktiskt genomförande av utbildningen:
Skicka din anmälning till ilmoittautuminen@tyoplus.fi

I samband med anmälning uppge ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Efter att din anmälning mottagits sänds närmare uppgifter om hur skolningens teoridel utförs.

Avlägg teoristudierna med godkänt vitsord två veckor före de praktiska övningarna. Deltagande i de praktiska övningarna förutsätter godkända studier.

Praktiska övningar: Työplus Mariegatan 26,  67200 Karleby, Helmi-salen kl. 8.30-16, inkluderar lunch (1 h).

Följande kurser:

 • 19.2.2020 på finska
 • 10.3.2020 på finska
 • 1.4.2020 på svenska
 • 8.4.2020 på finska
 • 26.5.2020 på finska

Pris: 
125 € / deltagare (+ moms 24 %)

Kurs i livräddande första hjälpen 8 timmar, kombinationsutbildning

Innehåll:
Målet med kursen är att den som avlagt kursen behärskar grunderna i första hjälpen i de fall som nämns under innehåll. Utbildningen är giltig under tre år. Livräddande första hjälpen kursen kan kompletteras en gång med FHJ1 eller FHJ2 kurser.

 • Hjälpinsatser vid en olycka eller sjukdomsattack
 • Grunderna i nödförstahjälpen
  – Första hjälpen vid medvetslöshet
  – Grundläggande hjärt-lungräddning
  – Främmande föremål i luftvägarna
  – Störning i blodcirkulationen (chock)
 • Sår
 • De vanligaste sjukdomsattackerna
 • Brännskador
 • Vid behov gruppvisa specialteman

 

 


Praktiskt genomförande av utbildningen:
Skicka din anmälning till ilmoittautuminen@tyoplus.fi

I samband med anmälning uppge ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Efter att din anmälning mottagits sänds närmare uppgifter om hur skolningens teoridel utförs.

Avlägg teoristudierna med godkänt vitsord två veckor före de praktiska övningarna. Deltagande i de praktiska övningarna förutsätter godkända studier.

Praktiska övningar: Mariegatan 26,  67200 Karleby, Helmi-salen kl. 12–16.

Följande kurser:

 • 12.2.2020 på finska
 • 25.3.2020 på finska
 • 23.4.2020 på finska
 • 6.5.2020 på finska

Pris:
80 € (+ moms 24 %)

Vi erbjuder ytterligare följande kurser:

FHJ 1-utbildning (16 timmar)

Utbildning i första hjälpen i enlighet med FRK:s krav. Målet med kursen är att den som avlagt kursen behärskar grunderna i första hjälpen i de fall som nämns under innehåll. Utbildningen är giltig under tre år.

Innehåll:

 • Hjälpinsatser vid en olycka eller sjukdomsattack
 • Grunderna i nödförstahjälpen
  – Första hjälpen vid medvetslöshet
  – Hjärt-lungräddning
  – Främmande föremål i luftvägarna
  – Störning i blodcirkulationen (chock)
  – Stillande av blödning
 • Sår
 • De vanligaste sjukdomsattackerna
 • Brännskador och skador orsakade av elektricitet
 • Ledskador och benbrott
 • Förgiftningar

 

Utbildningen pågår under 2 dagar kl. 8.30–15.45. För godkänd utbildning förutsätts ovillkorlig närvaro.

Följande kurser:
Enligt beställning

Pris:
1 600 € / grupp (max 10 personer)
190 € / person

Kurs i livräddande första hjälpen (6 timmar)

Målsättning:
Den som avlagt kursen behärskar grunderna i nödförstahjälpen i de fall som nämns under innehåll.

Innehåll:

 • Hjälpinsatser vid en olycka eller sjukdomsattack
 • Grunderna i nödförstahjälpen
  – Första hjälpen vid medvetslöshet
  – Grundläggande hjärt-lungräddning (bröstkompression, mun-mot-mun, defibrillation)
  – Främmande föremål i luftvägarna
  – Störning i blodcirkulationen (chock)
  – Stillande av blödning
 • Förebyggande av olyckor

 

 

Godkänd kurs förutsätter närvaro under hela kursen. Livräddande första hjälpen kursen kan kompletteras en gång med FHJ1 eller FHJ2 kurser. Kompletteringar med 3 års mellanrum.

Följande kurser:
Enligt beställning

 

Pris:
750 €/ grupp (max 10 personer)
90 € / person

KURS I LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLPEN FÖR ELARBETARE
(6 TIMMAR)

Innehåll enligt kursen i livräddande första hjälpen med betoning av förstahjälpsituationer i elarbete. Övningar gällande elolyckor.

KURS I LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLPEN FÖR LANTBRUKARE
(4 TIMMAR)

Innehåll enligt kursen i livräddande första hjälpen med betoning av allmänna olyckor på lantgårdar. Övningarna koncentreras på förstahjälpsituationer på lantgårdar.

Utbildningen hålls kl. 11–14.30

KURS I LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLPEN FÖR YRKESCHAUFFÖRER (6 TIMMAR)

Innehåll enligt kursen i livräddande första hjälpen med betoning av förstahjälpsituationer för chaufförer och i vägtrafiken. Övningarna koncentreras på trafikolyckor.

KURS I LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLPEN FÖR ARBETSTAGARE INOM HÄLSOVÅRDEN (4 TIMMAR)

Innehåll enligt kursen i livräddande första hjälpen med betoning av situationer inom hälsovården. Övningar gällande praktiska situationer.

KURS I LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLPEN FÖR FRITIDSGRUPPER (4 TIMMAR)

1) Utbildning av Fhj-ansvariga i idrottsföreningar. Kursen inriktas på idrottsskador.

2) Utbildning i första hjälpen för den som färdas på vatten

3) Utbildning i första hjälpen för motorcykelföraren

4) Utbildning i första hjälpen för den som rör sig i naturen

Utbildningen hålls kl. 12.30–16.

´

Annulleringar:

Anmälan är bindande. Annulleringar 2 veckor innan kursen startar. För annullering efter den sista annulleringsdagen uppbärs 50 % av deltagaravgiften. Ifall ingen annullering görs eller personen inte kommer till platsen uppbärs hela deltagaravgiften.

Ytterligare information om kurserna:

– På svenska och på finska Susanne Witting-Vidjeskog, tfn 040 488 2866susanne.witting-vidjeskog@tyoplus.fi
– På finska Carita Gustafsson-Tuhkunen, tfn 040 806 8164carita.gustafsson-tuhkunen@tyoplus.fi