• fi
  • sv
Logo

Tjänster

Privatmottagning

Vårt serviceutbud har utvidgats att omfatta självbetalande privatpersoner. Våra nya tjänster riktas i huvudsak till den förvärvsarbetande vuxenbefolkningen. För närvarande finns privatmottagningar vid verksamhetsställena i Karleby och Jakobstad.

Privata klienter har möjlighet att få FPA:s direktersättning vid utnyttjandet av servicen. En avgift för kontorsarbete på 16 € tillkommer på alla våra mottagningspriser.

 Utöver läkartjänster finns det också tillgång till hälsovårdare, fysioterapeut och psykolog.

Boka tid genom att ringa till vår tidsbeställning 06 828 7361