• fi
 • sv
Logo

Tjänster

Privatmottagning

Vårt serviceutbud har utvidgats att omfatta självbetalande privatpersoner. Våra nya tjänster riktas i huvudsak till den förvärvsarbetande vuxenbefolkningen. För närvarande finns privatmottagningar vid verksamhetsställena i Karleby och Jakobstad.

Privata klienter har möjlighet att få FPA:s direktersättning vid utnyttjandet av servicen. En poliklinikavgift på 16 € tillkommer på alla våra mottagningspriser.

 Utöver läkartjänster finns det också tillgång till hälsovårdare, fysioterapeut och psykolog.

Prislistan hittar du här

Tjänster för privata klienter:

Allmänläkarmottagning

 • Sjukvård
 • Kliniskfysiologiska undersökningar
 • Mindre kirurgiska ingrepp
 • Bedömning av medicinering – vård vid olycksfall
 • Körkortsintyg
 • Andra intyg och utlåtanden

Specialläkaren i idrottsmedicin 

 • Till specialläkare i idrottsmedicin kan man söka sig vid problem från rörelseorganen – både arbets- och fritidsrelaterade problem. Han erbjuder handledning t.ex. när man vill komma igång med den egna motioneringen och hjälper då också till att hitta en passande motionsform för att förebygga eventuella skador och sjukdomar.

Kardiologens mottagning

 • Man kan söka sig till mottagningen för undersökning av hjärtat/för kartläggning av hjärtats funktion
 • Kliniskt belastningsprov (Belastnings-EKG)
 • Dygnsuppföljning av blodtrycket
 • Ultraljudsundersökning av hjärtatskador och sjukdomar.

Hälsovårdarens mottagning

 • Borttagning av stygn
 • Mätning av blodtryck
 • Öronspolning
 • Hälsorådgivning
 • Hälsorådgivning för resenärer
 • Hälsogranskningar
 • Vaccineringar
 • Hörsel- och synundersökningar
 • Lungfunktionstester
 • Kroppssammansättningsmätning
 • Firstbeat-mätning
 • Fortsatta åtgärder ordinerade av läkare

Hälsovårdarens hälsoundersökning -broschyr

Fysioterapeutens mottagning

 • Handledning och rådgivning vid sjukdom och smärta
 • Motionsrådgivning
 • Kinesiotejpning
 • Testning av funktionsförmågan
 • Kroppssammansättningsmätning
 • Firstbeat-mätning
 • Akupunktur
 • Gruppverksamhet (motionsgrupper för personer med sjukdom i stöd- och rörelseorganen)

Psykologmottagning

 • Psykiska första hjälpen i krissituationer
 • Kortterapi
 • Arbetshandledande diskussioner
 • Minnesundersökningar och kognitiva tester
 • Undersökningar ordinerade av läkare