• fi
  • sv
Logo

Tjänster

eTyöplus

eTyöplus är en nättjänst för företagshälsovård som underlättar kontakt med ditt företagshälsovårdsteam. Du kan till exempel förnya ett recept, göra en uppföljning av din hälsa eller sända frågor som du funderar på till ditt företagshälsovårdsteam när det passar dig bäst.

Företagshälsovårdsteamet svarar på dina kontakttaganden inom två vardagar i eTyöplus. Det är flera hälsovårdare som tar emot meddelanden som skickas av kunden via eTyöplus-tjänsten. På så sätt garanterar vi en fungerande service.

eTyöplus kan du använda vilken som helst mobilapparat eller terminal som har Internetanslutning. eTyöplus är TLS-skyddad och därigenom ett datasäkrare sätt att förmedla uppgifter om hälsan än traditionell e-post

Det är lätt att använda Työplustjänsten

När företaget tar eTyöplus-tjänsten i användning får varje arbetstagare i sin e-post en inbjudan med en personlig registreringslänk till tjänsten. Efter registreringen loggar man alltid in i tjänsten med sin e-postadress och ett lösenord här.

Vid problemsituationer ska du kontakta din egen företagshälsovårdare. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Nyttan för arbetsgivaren

  • Sparar tid. Du kan skicka meddelanden till företagshälsovårdsteamet från en terminal eller mobiltelefon via funktionen eTyöplus konversation. Diskussionskanalen främjar samarbetet och förmedlingen av information mellan kundföretaget och företagshälsovården.
  • Uppgifterna är i säkert förvar. Viktiga dokument såsom verksamhetsplaner och arbetsplatsutredningar är i säkert förvar i molntjänstens mapp. Uppgifterna kan hanteras var och när som helst. Identifieringen garanterar informationssäkerheten.
  • Ibruktagandet av eTyöplus är avgiftsfritt för företagshälsovårdens kunder.
  • När företaget tar eTyöplus-tjänsten i användning får varje arbetstagare i sin e-post en inbjudan med en personlig registreringslänk till tjänsten.

Vi uppmuntrar alla våra företagshälsovårdskunder att ta i bruk eTyöplus-tjänsten. Om ditt företag inte ännu använder eTyöplus, vänligen kontakta ert företags egna företagshälsovårdare.