• fi
  • sv
Logo

Tjänster

Idrottsakademi

Työplus har ett samarbetsavtal med Keski-Pohjanmaan Liikunta ry (Kepli), som förvaltar Idrottsakademins verksamhet. Vi erbjuder idrottsläkartjänster för föreningar och unga idrottare med målsättningen att främja hälsa och förebygga idrottsskador.

Tjänster för dem som är med i akademin:

Image

Idrottarens hälsoundersökning

  • Elektronisk hälsoenkät
  • Blodstatus och EKG-undersökning
  • Undersökning av specialläkare i idrottsmedicin
    (45 min)
  • Paketets totalpris 163,40 e
  • Vid behov tester och undersökning av fysioterapeut

Specialläkarens mottagning i sjukdomsärenden

  • Mottagning av specialläkare i idrottsmedicin 30 min, 85 e / besök (Akademipris)
  • FPA-/försäkringsersättning

Image

Tidsbokningar till Työplus tfn 06 828 7361

Utbud av tjänster till idrottsföreningar, läs mera!