• fi
  • sv
Logo

Tidsbeställning

Tidsbeställning per telefon

Fr.o.m. 11.2.2019 är vår telefonbetjäning öppen mån-tors kl. 7.30-16 och fre kl. 7.30-14.

De gamla enhetsspecifika telefonnumren har tagits ur bruk och våra nya tidsbeställningstelefonnummer är

  • 06 828 7360 för betjäning på finska

  • 06 828 7361 för betjäning på svenska

Vår tidsbeställning är öppen mån-tors kl. 7.30−16 och fre kl. 7.30−14.

Via tidsbeställningen kan du boka tid till företagsläkarens och förtagshälsovårdarens mottagningar. Tid till hälsoundersökningar av den egna företagshälsovårdaren bokas per telefon eller via elektronisk tidsbokning.

Tid till företagsfysioterapeutens och företagspsykologens mottagningar bokas i form av en remiss av företagshälsovårdaren eller företagsläkaren.

Tidsbeställningen samt vår ”hälsovårdare-per-telefon”-betjäning använder sig av ett återuppringningssystem. Ifall man inte hinner svara på ditt samtal, kan du aktivera återuppringningen genom att följa de anvisningar som systemet ger. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.

Via den elektroniska tidsbokningen kan du boka en 15 minuter eller 30 minuter lång tid för sjukmottagning hos företagshälsovårdaren. En del av tiderna för hälsoundersökning kan också bokas via den elektroniska tidsbokningen. Du bör boka en 90 minuter lång tid för undersökningen.