• fi
  • sv
Logo

Jobba hos oss

Vårt arbetsgivarlöfte

I Työplus arbetar omkring 100 personer, av vilka 21 är läkare, 42 är företagshälsovårdare, 6 är hälsovårdare, 12 är fysioterapeuter och 6 är psykologer. Dessutom arbetar sekreterare och administrativ personal hos oss.

I Työplus får du utföra meningsfyllda arbeten och mångsidigt utnyttja din yrkesskicklighet. Kunderna kommer från många branscher ända från lantbruket till den tunga industrin, varför arbetet är omväxlande redan tack vare att kunderna varierar så mycket. Varje arbetstagare hos oss ingår som ett led i i ett team bestående av sakkunniga på olika områden och det nära samarbetet i teamen garanterar att ingen blir lämnad ensam.

I vår arbetsgemenskap uppskattar vi varandra och skapar gemensamt en arbetsplats som möjliggör att arbetet och vår arbetsplats kan utvecklas.

Image

”Det är kul att jobba hos oss och vi har en god sammanhållning. Vi är stolta över det.”

                                                                                                             Heidi Rintala, servicedirektör