• fi
  • sv
Logo

Arkiv

Kategorier
januari 17, 2019

Företagsfysioterapeutens direktmottagning påskyndar rehabiliteringen

Image

I verksamheten med direktmottagning, som inleddes våren 2018 i Työplus, hänvisas klienter som lider av symptom i stöd- och rörelseorganen direkt till  företagsfysioterapeutens mottagning utan läkarundersökningar och remiss. På direktmottagningen utreder en specialutbildad företagsfysioterapeut med hjälp av en noggrann kartläggning av symptomen och en klinisk undersökning orsaken till smärtan. Fysioterapeuten ger individuella, målinriktade anvisningar för egenvård av smärtan samt uppmuntrar till aktivitet. Återhämtningen påskyndas och samtidigt bedöms behovet av fortsatt vård samt behovet av ett eventuellt läkarbesök.

Företagsfysioterapeuterna Sari Malviniemi och Anu Wikström vet att många funktionella besvär och smärttillstånd åtgärdas redan under det första besöket hos fysioterapeuten och inget läkarbesök behövs. Smärtan ändrar klientens sätt att röra på sig och den felaktiga belastningen ökar smärtan.

”Snabb skingring av rädsla som anknyter till smärta förebygger utdragna symptom. Vi
kan ta emot redan samma vecka eller t.o.m. samma dag. För klienten reserveras en hel timme,
vilket gör det möjligt att göra en god klinisk undersökning och ge anvisningar för egenvård.”

Det går inte att promenera direkt in till en företagsfysioterapeut vid företagshälsovården,
utan först behövs ett besök hos företagshälsovårdaren.

”Företagshälsovårdaren gör en första kartläggning med hjälp av en symptomlista.
Direktmottagning passar inte riktigt alla. Personer som har symptom som tyder på en
allvarlig sjukdom eller har varit med om en allvarlig olycka hänvisas till läkare. Också vid
direktmottagningen har vi en konsulterande företagsläkare som stöd.”

Direktmottagningens syfte är att få patientens rehabilitering snabbare igång och att möjliggöra
återgången till arbetet.

”Samtidigt får personen med smärtsymtom stöd att klara sig i arbetet, och arbetsoförmåga
förebyggs genom att i ett tidigt skede identifiera risker med arbetsförmågan hos dem som har rörelserelaterade symptom och ingripa i dem. Genom att ge instruktioner om arbetsställningar och lite ändra på arbetet är det lättare att återgå till arbetet, vilket åter främjar rehabiliteringen.”

Det finns många fördelar med en direktmottagning.

”När onödiga läkarbesök faller bort frigörs läkarresurser för mera krävande mottagningsverksamhet.

Med direktmottagning undviks också onödig bilddiagnostik som inte följer rekommendationerna, och behovet av remisser till specialiserad sjukvård minskar.

”Snabb återhämtning minskar användningen av antiinflammatoriska läkemedel samt sjukledigheter. Man kan återgå tryggt till arbetet trots smärtan när man vet att inget ”har gått sönder” och man vet hur man ska hantera smärtan.”

I Työplus har verksamheten med företagsfysioterapeuternas direktmottagning inletts våren 2018 i Karleby och Jakobstad först för personer med symptom i ländryggen, och i augusti utvidgades verksamheten att beröra alla smärtpatienter med symptom i stöd- och rörelseorganen. Man kan komma till direktmottagningen såväl på grund av akut som mera kronisk smärta när smärtan slår till.

 


Kategorier