• fi
  • sv
Logo

Palvelut

Työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntija

Image

Työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntija Karin Stenhäll pitää vastaanottoa sekä Kokkolan Mariankadun että Pietarsaaren toimipisteissä.

 

Tyypillinen tilanne sosiaalialan asiantuntijan käyttämiselle on pitkittynyt sairausloma tai toistuvat poissaolot, joihin ei ole löytynyt selkeää ratkaisua. Sosiaalialan asiantuntija kartoittaa osatyökykyisen työntekijän tilanteen ja auttaa löytämään ratkaisuja työssä jatkamiseen tai sairauslomalta työhön paluuseen liittyen.

Jos työpaikalla ollaan huolestuneita työntekijän työssä suoriutumisesta, esimiehen tulee olla yhteydessä yrityksen omaan työterveyshoitajaan tilanteen selvittämiseksi. Työterveyslääkäri tai -hoitaja voi myös tehdä konsultaatiopyynnön työntekijästä sosiaalialan asiantuntijalle.

Yritys on oikeutettu Kela-korvaukseen (KL 1) sosiaalialan asiantuntijan palveluista. Kela-korvattava toiminta on konsultaatioluonteista (1-3 kertaa) ja vastuu työkyvyn tukemisen prosessista on työterveyshuollon ammattihenkilöllä.

Palvelun järjestämiseksi ota yhteyttä yrityksenne omaan työterveyshoitajaan, yhteystiedot löydät täältä.

Image
Image

Hyödyt työntekijälle

• Uusia vaihtoehtoja palata työelämään
• Tietoa eri mahdollisuuksista
• Käytännön apua asioiden hoitamiseen
• Toimeentulon selvittämistä ja varmistamista
• Seurantaa ja tukea

Hyödyt työnantajalle

• Sairauspoissaolot vähenevät
• Työkyvyttömyyseläkeriski pienenee
• Uusi mahdollisuus tukea osatyökykyisiä työntekijöitä
• Lisää tietoa ammatillisesta kuntoutuksesta
• Monipuolisempaa työterveysyhteistyötä

Hyödyt työterveysyhteistyölle

• Lisää ammatillisen kuntoutuksen osaamista
• Neuvonta- ja ohjauspalveluita riittävän varhaiseen vaiheeseen
• Neutraali toimija työ- ja hoitosuhteen ulkopuolelta
• Työhön liittyvien ongelmien tarkastelua ratkaisukeskeisesti
• Tiiviimpää yhteistyötä vakuutuslaitosten kanssa

Image

Sosiaalialan ja kuntoutuksen tunteva asiantuntija

  • Kartoittaa osatyökykyisen tilanteen ja mietitään yhdessä ratkaisuja koulutuksen, kuntoutuksen ja työkokeilun näkökulmasta
  • Auttaa löytämään ratkaisuja osatyökykyisen työntekijän työssä jatkamiseen tai sairauslomalta työhön paluuseen ratkaisukeskeisesti
  • Selvitetään yhdessä konkreettiset ja realistiset ammatilliset vaihtoehdot ja reitit sekä huomioidaan terveydelliset rajoitteet ja työllistymiseen vaikuttavat tekijät
  • Lisäksi selvitetään työntekijän toimeentuloon liittyvät asiat ja ammatillisen kuntoutuksen aikaiset tukimahdollisuudet
  • Mahdollisuus jatkaa ammatillisen kuntoutuksen suunnittelua saman työntekijän kanssa työeläkeyhtiön toimeksiantona.

Lue alta sosiaalialan asiantuntija Karin Stenhällin haastattelu:

”Uudelle polulle; sosiaalialan asiantuntija auttaa, kun työssä ei voi jatkaa entiseen tapaan”