Työtapaturmat

Työplus hoitaa yleislääkäritasoisesti hoidettavat työtapaturmat asiakkailtaan, joilla on sairaanhoitosopimus. Lakisääteisen sopimuksen piiriin kuuluvien on hakeuduttava työtapaturmissa terveyskeskukseen tai päivystykseen. Vakavissa ja henkeä uhkaavissa tapaturmissa hakeudutaan aina suoraan erikoissairaanhoitoon.

Vastaanotolle voi hakeutua toimipisteen mukaisen sairasvastaanottokäytännön mukaisesti (ks. Sairaanhoito).

Tapaturman tulee sattua joko työssä - eli työtä tehdessä - tai työstä johtuvissa olosuhteissa (työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla asunnosta työpaikalle tai päinvastoin, työntekijän ollessa työnantajan asioilla).

Työnantajan tulee toimittaa vakuutustodistus Työplussaan mikäli mahdollista jo loukkaantuneen mukana. Vakuutustodistuslomakkeita löytyy vakuutuslaitosten verkkopalveluista.

Työnantajan tulee tehdä tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön jokaisesta tapaturmasta, josta voidaan olettaa vakuutusyhtiön joutuvan suorittamaan korvausta. Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian tapaturman sattumisen jälkeen. Huolellinen ja täsmällinen ilmoitus takaa mahdollisimman nopean korvauksen maksamisen.

Tapaturmailmoituslomakkeita saa vakuutusyhtiöistä ja Tapaturmavakuutuskeskuksen verkkopalvelusta.

Tapaturmavakuutuslain (608/1948) 4 §:n mukaan tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ennalta arvaamatonta ja ulkoisen tekijän aiheuttamaa tapahtumaa, josta on seurauksena vamma tai sairaus. Äkillisyys tarkoittaa tapahtuman yhtäkkisyyttä ja nopeutta ja ennalta arvaamattomuus tarkoittaa, että tapaturma sattuu työntekijän tahtomatta eli se on odottamaton ja yllättävä tapahtuma. Ulkoisella tekijällä tarkoitetaan vahingoittuneesta riippumatonta seikkaa, joka aiheuttaa vahingon, esimerkiksi kadun liukkaus, kuoppa tiessä, päälle kaatuva esine tai käteen osuva terävä esine.