Työpaikkaselvitykset

Työterveyshuollon toiminta perustuu tarvearvioon, joka pohjautuu pääasiassa työpaikkaselvitykseen. Työpaikkaselvitys on siis työterveyshuollon toiminnan perusta. Sen avulla muodostetaan käsitys työpaikasta, sen vaaratekijöistä, riskeistä ja henkilöstön kuormittumisesta, tehdään johtopäätöksiä keskeisistä terveysvaaroista ja annetaan työympäristöön kohdistuvat korjausehdotukset sekä tehdään terveystarkastussuunnitelma. Työpaikkaselvitys voi kohdistua myös työtoimintaan. Työpaikkaselvitys on Kela-korvattavaa lakisääteistä toimintaa.