Työterveyshuollon sopimus

Työnantajan velvollisuus on järjestää työsopimus- tai virkasuhteessa oleville työntekijöilleen vähintään lakisääteinen työterveyshuolto, joka sisältää ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Sen lisäksi työnantaja voi järjestää yleislääkäritasoisen sairaanhoidon palveluita. Sopimuksen laajuus neuvotellaan jokaisen yrityksen kanssa erikseen tämän tarpeita vastaavaksi. Sopimus perustuu työterveyshuoltolakiin, joka koskee sellaista Suomessa tehtävää työtä, johon työnantaja on velvollinen soveltamaan työturvallisuuslakia.

Työterveyshuollon tavoitteena on 

  • terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö
  • työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy
  • työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa.


Työnantaja ja työterveyshuoltopalvelujen tuottaja tekevät työterveyshuollon järjestämisestä kirjallisen sopimuksen. Siitä ilmenevät työterveyshuollon yleiset järjestelyt ja palvelujen sisältö ja laajuus. Sopimus on yleensä voimassa toistaiseksi ja irtisanomisaika on molemmin puolin 3 kk.

Työplussassa työterveyshuollon sopimus laaditaan palvelupäällikön kanssa. Ota siis yhteyttä oman alueesi palvelupäällikköön:

                       
                             
Johanna Kronqvist
Palvelupäällikkö, Kokkola
puh. 040 806 8157
johanna.kronqvist(at)tyoplus.fi
          Hanna Ojanperä
Palvelupäällikkö, Pietarsaari 
puh. 040 488 2879
hanna.ojanpera(at)tyoplus.fi
              Sirpa Peltola
Palvelupäällikkö, Maakunta
puh. 040 804 5304
sirpa.peltola(at)tyoplus.fi

 

Työplus Oy tarjoaa laadukkaita työterveyshuollon palveluita toimialakohtaisten tiimiensä asiantuntijuutta hyödyntäen. Jokaiselle asiakasyrityksellemme osoitamme tämän toimialan tuntevan tiimin, johon kuuluvat työterveyshoitaja, -lääkäri, työfysioterapeutti ja työterveyspsykologi; heidän osaamisalueitaan hyödynnetään tarpeiden mukaan. Kun sopimus on tehty, sovitaan työpaikkaselvityksen ajankohta. Sen pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma, joka sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet eli varsinainen työterveyshuollon tuleva toiminta ja yhteistyö. Toimintasuunnitelma on aina kirjallinen ja se toimii korvausten saamisen edellytyksenä.